Tastend op zoek naar verhalen, beelden. Naar figuren in een abstracte wereld, naar poezie, naar beeldrijm.

Abstracte en mythische verhalen over hoe het begon.

De prachtige Venus van Boticelli, geboren uit schuim, ruimte schuim. Zij ontstond tijdens het zonnegloren. Ze verbergt zich nu voor de krachtige pulsars.