De recenste werken hebben wetenschappelijke foto's van neurale netwerken in de visuele cortex als inspiratiebron. Hoe is het mogelijk dat uit deze netwerken de ervaring van het kleurenzien oprijst.

 

The recent works are inspired by the scientic photo's of neural networks of the visual cortex. Ho is it possible that from these networks colour vision arise.